Penggunaan Online-Based Operations Management Performance (e-OMP) Untuk Meningkatkan Prestasi Akademik Pelajar Bagi Subjek Pengurusan Operasi

  • Mohd Aidil Riduan Awang Kader UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA PAHANG
  • Mohd Faizal Azrul Azwan Muhamed@Che Harun
  • Musramaini Mustapha
  • Suhanom Mohd Zaki
Keywords: Pelajar universiti,, pengurusan operasi, prestasi akademik, sistem dalam talian

Abstract

Pengurusan Operasi merupakan subjek yang wajib diambil oleh pelajar diploma dan ijazah
di Fakulti Pengurusan dan Perniagaan, Universiti Teknologi MARA (UiTM). Subjek ini dianggap
sukar dalam kalangan pelajar kerana mereka perlu mempelajari teori serta pengiraan pada masa yang
sama. Ini dibuktikan oleh peratus kegagalan pelajar yang agak tinggi bagi subjek ini. Oleh itu, Onlinebased
Operations Management Performance (e-OMP) diperkenalkan dan digunakan sebagai kaedah
alternatif dalam proses pengajaran dan pembelajaran. e-OMP bertujuan untuk meningkatkan
pemahaman dan prestasi akademik pelajar melalui pendekatan yang lebih fleksibel dimana latihan
dapat diakses dan dilakukan di mana-mana sahaja dan pada bila-bila masa. Kaedah metodologi kajian
kuantitatif berbentuk analisis data siri masa dari tahun 2012 sehingga 2020 digunakan dalam kajian
ini untuk melihat keberkesanan penggunaan e-OMP bagi pelajar yang mengambil subjek Pengurusan
Operasi di UiTM Pahang. Selain itu, proses penghasilan dan penggunaan e-OMP turut diterangkan.
Objektif kajian ini adalah untuk menilai sejauh mana penggunaan e-OMP dapat membantu
meningkatkan prestasi akademik pelajar khususnya bagi subjek Pengurusan Operasi. Hasil kajian
membuktikan bahawa penggunaan e-OMP dapat mengurangkan kadar peratus kegagalan pelajar
dalam subjek ini. Ini ditambah dengan keupayaan e-OMP untuk menyediakan maklum balas segera
kepada pelajar daripada segi pengiraan markah serta mengenal pasti tahap pemahaman pelajar
terhadap soalan yang dikemukakan. Dapatan empirikal ini membuktikan bahawa e-OMP boleh
digunakan oleh para pensyarah sebagai kaedah alternatif yang sangat mudah, fleksibel, dan
menyeronokkan dalam membantu, membimbing, dan meningkatkan prestasi akademik pelajar.

Published
2024-03-15