Kriteria Pencemaran Air:

Analisis terhadap Ayat-ayat Berkaitan Air dalam al-Quran

  • Rasyad Afif Ibrahim UiTM Cawangan Pahang
  • Abdul Qahhar Ibrahim
Keywords: Pencemaran air, al-Quran

Abstract

Air merupakan unsur yang sangat penting untuk kehidupan. Dunia pada masa kini dilanda dengan pencemaran air yang teruk dan memudaratkan. Dalam Islam, pencemaran air sesuai dikaitkan dengan air mutanajis. Namun pencemaran air yang berlaku pada hari ini memiliki tahap dan kelas yang berbeza. Justeru kajian ini dijalankan untuk meneroka kriteria pencemaran air yang dinyatakan dalam al-Quran dan mengenal pasti kelas pencemarannya menurut JAS. Kajian kualitatif ini hanya akan menumpukan kepada ayat al-Quran yang mengisyaratkan tentang fungsi air. Berdasarkan kajian ini, terdapat empat kriteria yang boleh digunakan untuk mengesahkan status pencemaran air. Dalil-dalil yang membentuk empat kriteria ini berpotensi menjadi dalil untuk mengajak umat Islam bersama-sama berusaha memelihara dan memulihara air yang terdapat di sekeliling mereka.

Published
2024-03-15