Faktor yang Mempengaruhi Literasi Kewangan dalam Kalangan Pelajar Universiti

  • Mohd Aidil Riduan Awang Kader UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA PAHANG
  • Nurul Fatihah Najwa Muhammad Hisham
  • Noor Natasha Kassim
  • Nur Safiyyah Hafizah Md Ali Hanafiah
  • Nuruljannah Jusoh
Keywords: kebimbangan, ketidakpercayaan, literasi kewangan, pelajar, pendidikan kewangan

Abstract

Ramai pelajar universiti bergelut dengan pengurusan kewangan akibat kekurangan pendidikan kewangan, tekanan emosi dan daya tahan, pengaruh rakan sebaya, dan pengiklanan, sekaligus menyebabkan kebanyakan pelajar berbelanja secara tidak rasional. Kajian ini bertujuan untuk menganalisa pendidikan kewangan, kuasa-prestij, ketidakpercayaan, dan kebimbangan sebagai faktor-faktor penting yang mempengaruhi literasi kewangan dalam kalangan pelajar universiti. Metodologi penyelidikan kuantitatif telah digunakan yang melibatkan pengumpulan data menggunakan soal selidik. Data kemudiannya dianalisis menggunakan perisian Statistical Package for Social Sciences (SPSS) versi 27. Responden kajian merupakan para pelajar semester 5 yang mengikuti program Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Pejabat di Universiti Teknologi Mara (UiTM) Cawangan Pahang. Hasil kajian menunjukkan pendidikan kewangan mempunyai hubungan yang positif dan signifikan dengan literasi kewangan. Walau bagaimanapun, faktor-faktor lain seperti prestij-kuasa, ketidakpercayaan, dan kebimbangan tidak menyumbang kepada tahap literasi kewangan pelajar universiti. Kajian ini diharap dapat memberi kesedaran tentang kepentingan literasi kewangan dan membantu pihak pengurusan universiti serta agensi kerajaan dan swasta dalam merangka dan menjalankan program-program kewangan dengan lebih efektif bagi meningkatkan tahap literasi kewangan dalam kalangan masyarakat termasuk pelajar universiti.

Published
2024-03-15